เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นสมาชิก

เพื่อรับสิทธิพิเศษ

สำหรับร้านขายยา/โรงพยาบาล/คลินิก

เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย

โปรโมชั่นจากโรงพยาบาล/คลินิก

ร่วมกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัล

คลังความรู้

สำหรับ คู่รัก และครอบครัว

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูล ด้านประชากร และอนามัยการเจริญพันธุ์

ค้นหาหน่วยบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลหน่วยบริการสปสช.
สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ค้นหาร้านขายยา หรือ รพ. ที่ช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก

ค้นหา ค้นหาร้านขายยา และ รพ. เครือข่าย