เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เช็คคสถานะ การลงทะเบียน/กิจกรรมที่ลงทะเบียน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ระบบจะปิดการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "โสดมีตติ้ง" และ "For baby" ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการจับรางวัลได้ทางเพจวิวาห์สร้างชาติ เวลา 15.00 น. และติดตามประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 เมษายน 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ระบบจะเปิดให้ยืนยันรับสิทธิระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 โดยสามารถยืนยันสิทธิได้ทาง www.wiwahproject.com

ประกาศผลรางวัล

ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นสมาชิก

เพื่อรับสิทธิพิเศษ

สำหรับร้านขายยา/โรงพยาบาล/คลินิก

เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย

ข่าวสารและกิจกรรมพิเศษ

ลุ้นรางวัล กิจกรรม โสดมิตติ้ง

ลงทะเบียนยืนยันรับของรางวัล

ข่าวสารและกิจกรรมพิเศษ

ลุ้นรางวัล กิจกรรม For Baby

ลงทะเบียนยืนยันรับของรางวัล

คลังความรู้

สำหรับ คู่รัก และครอบครัว

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูล ด้านประชากร และอนามัยการเจริญพันธุ์

ค้นหาหน่วยบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลหน่วยบริการสปสช.
สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ค้นหาร้านขายยา หรือ รพ. ที่ช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก

ค้นหา ค้นหาร้านขายยา และ รพ. เครือข่าย