ข้อมูลสถิติ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
8,067 คน

จังหวัด 5 อันดับที่สมัครสมาชิก

จังหวัด

จำนวน

กรุงเทพมหานคร
1,636 คน

นนทบุรี
423 คน

สมุทรปราการ
318 คน

เชียงใหม่
293 คน

ปทุมธานี
262 คน

จำนวนคน ลงทะเบียน ลุ้นรางวัล

ลงทะเบียน ของรางวัล โสตมิตติ้ง
1,503 คน
ลงทะเบียน ของรางวัล For Baby
2,920 คน