ข้อมูลสถิติ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
8,108 คน

จังหวัด 5 อันดับที่สมัครสมาชิก

จังหวัด

จำนวน

กรุงเทพมหานคร
1,646 คน

นนทบุรี
426 คน

สมุทรปราการ
318 คน

เชียงใหม่
294 คน

ปทุมธานี
263 คน

จำนวนคน ลงทะเบียน ลุ้นรางวัล

ลงทะเบียน ของรางวัล โสตมิตติ้ง
1,505 คน
ลงทะเบียน ของรางวัล For Baby
2,924 คน